Gestalttherapie / Gestalt(art)therapie

1
min read
A- A+
read
Gestalt(art)therapie

Gestalt(art)therapie bij De Kantorka

Gestalt(art)therapie

Praktijk De Kantorka werkt vanuit de principes van gestalt(art)therapie, een krachtige, ervaringsgerichte vorm van psychotherapie. In gestalt(art)therapie neemt behoefte een belangrijke plaats in. Gestalt(art)therapie gaat er vanuit dat je leven meer voldoening geeft naarmate je je behoefte meer bevredigt. Een ‘gestalt’ is een Duits begrip dat zoiets betekent als ‘cirkel van behoeftebevrediging’. De hele dag door bevredigen we behoeftes, zoals iets eten als we trek hebben of lachen om een grapje. Soms ontstaat er een storing in dit proces.

Wanneer je steeds weer een storing ervaart op bepaalde gebieden in je leven, kan het helpend zijn dit te onderzoeken. Een storing kan zijn opgetreden door een patroon dat je jezelf hebt aangeleerd. Soms ontwikkel je in je kindertijd gedragspatronen die nodig zijn om je staande te kunnen houden. Hier en nu, als volwassene, kunnen deze patronen je hinderen. Er ontstaat een storing in het contact met je omgeving. Gestalt(art)therapie kan je helpen zicht te krijgen op deze patronen en je helpen helen.

Door te experimenteren en oefenen met wat hier en nu voor jou aandacht vraagt, ontdek je in de gestalt(art)therapie zelf wat klopt voor jou. Dit ontdekken gebeurt vaak via creatieve werkvormen (art). Art is beeldend werken, in welke vorm dan ook. Tekenen, schilderen, textiele werkvormen, schrijven, werken met hout, steen, klei of andere materialen. Maar ook dromen, lichaamswerk, opstellingen, wat zich maar aandient. De therapeut ondersteunt je in het uitwerken van je vraag. Je kent je eigen waarde toe aan je beeld: het is jouw beeldentaal die je inzicht verschaft. Wat wil je? Wat heb je nodig? Wat houdt je tegen? Wat zit je dwars? Je hoeft het niet te bedenken, analyseren, beargumenteren of uit te leggen. Je hoeft alleen maar stil te staan bij wat in je leeft. Alleen maar stil te staan... Dat klinkt heel eenvoudig maar kan een hele uitdaging zijn.

Gestalt(art)therapie gaat uit van de mens als geheel. Lichaam, emotie en intellect zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je ferme handgebaar, je diepe zucht, je gefriemel- je lichaamstaal kan je helpen contact te maken met je behoefte hier en nu. Net als je beeldentaal is je lichaamstaal een betrouwbare bron als het gaat om je werkelijke behoefte. Gestalt gaat niet uit van ziekte, diagnoses of etiketten, maar van gezond. Je lichaam geeft aan wat het nodig heeft. Extreem moe? Hoofdpijn? Wat vertelt je lichaam je?

Gestalt(art)therapie is een hoopvolle benadering. Je hebt alle kwaliteiten in huis, sommigen zijn alleen uit het zicht geraakt. Je hoeft niets af te leren, je leert andere kanten van jezelf kennen en inzetten. Je wordt completer. Wanneer je je gewaar bent van je gedrag/patronen kan je kiezen: wil ik dit echt zo of niet? Je leert verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die je in je leven maakt.

Gestalt(art)therapie kan waardevolle ondersteuning bieden bij bewustzijnsontwikkeling, persoonlijke groei, zingevingsvragen of wanneer je ergens mee worstelt.

 

Gestalt(art)therapie is niet alleen voor volwassenen maar kan ook kinderen en jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling. De therapie is volgend aan de behoefte en het tempo van een kind, waarbij allerlei werkvormen mogelijk zijn.